Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Promocji i Ochrony Środowiska w formie online

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji
w dniu:

 • 15 lutego 2022 r. /wtorek / o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w formie online

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Sprawy bieżące.
 • 15 lutego 2022 r. /wtorek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  w formie online

 

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu .
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Zapoznanie się z zakresem prac realizowanych dla mieszkańców powiatu myślenickiego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
 6. Sprawy bieżące.
 • 16 lutego 2022 r. /środa/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Ochrony Środowiska w formie online

 

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Zaopiniowanie Programu ochrony środowiska dla powiatu myślenickiego do roku 2025 z perspektywa do roku 2030.
 6. Sprawy bieżące.