Zmiana kont bankowych

Z dniem 01.02.2022 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach:

 

 • Nr konta: 80 1600 1462 0008 4781 6182 9041

  Wpłaty z tytułu wadia, zabezpieczenia wykonania umów, depozytowe.

 • Nr konta: 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

  Wpłaty z tytułu opłaty komunikacyjnej ( wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków), opłaty za wydane prawa jazdy, licencje i koncesje , opłaty za rejestrację jachtów, opłaty za karty wędkarskie, czynsz. Tabela opłat wydział komunikacji

 • Nr konta: 87 1600 1462 0008 4781 6182 9206

          Wpłaty z tytułu opłaty ewidencyjnej CEPIK

 •  Nr konta: 86 1600 1462 0008 8641 6213 8043
           Wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych
 • Nr konta: 23 1600 1462 0008 4781 6213 8042 - Wpłaty dot. Skarbu Państwa :

  Wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

 • Nr konta: 33 1600 1462 0008 4781 6213 8153

          Wpłaty za parkowanie.

 

Opłaty skarbowe:
numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach:

 • nr konta: 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001