Drukuj
Projekty Powiatu Myślenickiego na podium w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podał wyniki plebiscytu na najlepszy lokalny projekt zrealizowany przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej.


Miło nam poinformować, że wśród projektów europejskich zrealizowanych w powiecie myślenickim, dwa projekty, których Beneficjentem jest Powiat Myślenicki znalazły się w gronie laureatów plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” i są nimi:


Projekt pn.: ,,Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno- Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”.


Projekt zajął 1. miejsce na liście projektów w głosowaniu internautów.


W związku z uzyskaniem nagrody w plebiscycie Fundusze Europejskie są w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego skierował na ręce Józefa Tomala Starosty Myślenickiego list gratulacyjny, w którym czytamy min.:

- Pragniemy wyrazić nasze uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno - Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” który Małopolanie uznali za jedną z najlepszych inicjatyw wspartych środkami unijnymi w powiecie myślenickim - podkreślili w liście gratulacyjnym Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego i Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Z kolei Projekt pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału AiIT, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej” - zajął 3. miejsce na liście projektów w głosowaniu internautów w ramach plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”


Wyniki plebiscytu na najlepszy lokalny projekt zrealizowany przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej świadczą o tym, że działania podjęte przez samorząd Powiatu Myślenickiego i zrealizowane w ostatnich latach projekty zostały docenione przez mieszkańców.


Plebiscyt na najlepszy projekt w powiecie realizowany z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” miał na celu promowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jako przykładów tzw. dobrych praktyk, podnoszenie świadomości o efektach wdrażania Funduszy Europejskich w Małopolsce oraz skierowanie uwagi mieszkańców na inwestycje wywierające pozytywny wpływ na rozwój regionu.


Dziękujemy, wszystkim z Państwa, którzy oddając głos w plebiscycie wskazali wśród najlepiej zrealizowanych projektów w Małopolsce przedsięwzięcia Powiatu Myślenickiego.

Do pobrania:

List gratulacyjny Zarządu Województwa Małopolskiego

 

Laureaci plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”