Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 16 grudnia 2021 r. /czwartek / o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online

 

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 16 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online

 

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia