Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 06 grudnia 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00, odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Zapoznanie się z wnioskami i opiniami do projektu budżetu Powiatu na 2022 rok złożonymi przez poszczególne komisje.

  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

  4. Sprawy bieżące.

 

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia