Zmodernizowana droga pożarowa w Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

    Zakończyły się prace budowlane polegające na modernizacji drogi pożarowej w Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.

 

W ramach inwestycji została położona nawierzchnia z kostki brukowej w ilości 445 m2.

Zrealizowane zadanie zapewni odpowiednie warunki bezpiecznego funkcjonowania placówki.

Zmodernizowana droga spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

 

Całkowita wartość zadania sfinansowanego z budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi: 196 874,54 złotych.

 

Galeria zdjęć: