Uroczyste przekazanie podpisanej umowy - od lewej: przedstawiciele PSONI Koło w Myślenicach:  Agnieszka Ryś Główna Księgowa Koła,  Beata Nowak Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła, Marcin Jamroz Przewodniczący Zarządu Koła, Starosta Józef Tomal,  Wicestarosta Rafał Kudas

 

    Podpisana 23. listopada umowa Powiatu Myślenickiego z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach dotyczy powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.

 

Umowę zawarto na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2024 r.” Zgodnie z umową na realizację całości zadania Powiat Myślenicki przekaże Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach dotację celową w wysokości ogółem 2.182.563 zł, która będzie wypłacana w transzach, w okresie kolejnych czterech lat objętych umową. Realizacja zadania jest finansowana ze środków, które Powiat Myślenicki otrzymał z budżetu Wojewody Małopolskiego.

 

Umowę podpisali, w imieniu Powiatu Myślenickiego: starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas, a ze strony PSONI Koło w Myślenicach: Marcin Jamroz Przewodniczący Zarządu Koła, Beata Nowak Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła, Agnieszka Ryś Główna Księgowa Koła. W wydarzeniu uczestniczył Piotr Gofroń Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

 

Realizację umowy stanowiącej kontynuację ww. zadania, prowadzonego w poprzednich latach, koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

 

 

 

Galeria zdjęć: