Herb powiatu myślenickiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XL sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 315).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 316).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego (druk nr 317).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 318).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 319).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” (druk nr 320 ).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego(druk nr 321).

 12. Przyjęcie oświadczenia w sprawie wsparcia dla służb mundurowych strzegących granicy Polsko – Białoruskiej.

 13. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 14. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 15. Wolne wnioski i oświadczenia.

 16. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 17. Zakończenie obrad XL sesji.

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia