Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :• 24 listopada 2021 roku /środa/ o godz. 14.00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Porządek posiedzenia :


      1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
      2. Przyjęcie protokołu.
      3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
      4. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
      5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022.
      6. Sprawy bieżące.


• 25 listopada 2021 roku /czwartek/ o godz. 13.00 w formie online odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia :


      1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
      2. Przyjęcie protokołu.
      3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
      4. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
      5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022.
      6. Sprawy bieżące.


• 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 12.30 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia :


      1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
      2. Przyjęcie protokołu.
      3. Sprawy bieżące.

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia