Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 23 listopada 2021 r. /wtorek / o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online

Porządek posiedzenia :

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

 4. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały budżetowej Powiatu Myślenickiego na 2022 rok.

 6. Sprawy bieżące.

 

 • 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online

Porządek posiedzenia :

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

 4. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022.

 6. Sprawy bieżące.

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia