Komunikat

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) i Uchwały Zarządu Powiatu Myślenickiego nr 1040/2021.

 

Starosta Myślenicki informuje, iż w dniach od 17 listopada do 8 grudnia 2021 roku t.j. (21 dni) odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego do roku 2025 z perspektywą do roku 2030

 

Z treścią projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego do roku 2025 z perspektywą do roku 2030 można zapoznać się:

• w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Kazimierza Wielkiego 5, pok. nr 5,

• na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/spmyslenice

 

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 8 grudnia 2021 roku.

• Na piśmie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice,

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• prosimy o powoływanie się na znak sprawy GM.602.1.2021

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Myślenicki.