Od lewej: prof. dr hab. Małgorzata Duda prorektor ds. studenckich UPJPII, Senator RP Andrzej Pająk, Starosta Myślenicki Józef Tomal, Robert Bylica Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Dnia 04.11 br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Na ratunek całą dobę -Interwencja Kryzysowa w Myślenicach-Nadzieja, Pomoc, Zmiana”, pod honorowym patronatem Starosty Myślenickiego Józefa Tomala, który uroczyście otworzył to wydarzenie. Organizatorem spotkania w formie hybrydowej był Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach:

 http://interwencjamyslenicki.pl/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-naukowa.html