Trwające prace drogowe w Brzezowej

Aktualnie trwają prace w miejscowości Brzezowa, Trzemeśnia i Zasań!

 

W Brzezowej zakres prac obejmuje: ok. 1 km nawierzchni jezdni, ok. 1 km nowego chodnika, budowę przejścia z azylem z oświetleniem i aktywnym oznakowaniem, budowę „wyspy” na jezdni, zatokę autobusową, radar z aktywną tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości nadjeżdżającego pojazdu, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę zjazdów, skrzyżowań, poboczy, odwodnienia.
Bardzo się cieszę, że ta długo wyczekiwana inwestycja, doczekała się swojej realizacji. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dobczycach Pani Marzena Dominik Sołtys Brzezowej przekazała podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców sołectwa. To znakomity przykład efektów dobrej współpracy pomiędzy samorządami Gminy Dobczyce i Powiatu Myślenickiego. Dołączam się do podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania, szczególnie Staroście Józefowi Tomalowi

- mówi wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Bochnia.Przewidywany termin zakończenia to 30.06.2022 r.
Całkowita wartość zadania: 1 949 332,29zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 072 132 zł
Środki z budżetu Powiatu Myślenickiego: 877 200,29złNatomiast w Trzemeśni i Zasani wykonana zostanie: przebudowa dwóch odcinków drogi w miejscowościach Trzemeśnia i Zasań o łącznej długości ok 1,5 km polegająca na przebudowie pobocza na chodnik z kostki betonowej, przebudowę pobocza utwardzonego na zatokę autobusową, przebudowę zjazdów, poboczy i wykonaniu kanału technologicznego.


Cieszymy się , że dzięki współpracy samorządowej powstaje nowa inwestycja drogowa, która służy poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i pieszych. Z nowego chodnika najbardziej zadowoleni będą lokalni mieszkańcy, którzy uzyskają komfort przemieszczania się, poczucie bezpieczeństwa oraz sprawną komunikację po naszych drogach

- mówi wicestarosta Rafał Kudas.Przewidywany termin zakończenia: 15.12.2021 r.
Całkowita wartość zadania: 1 820 000,00 zł
Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Myślenickiego i Miasta i Gminy Myślenice

 

 

 Galeria zdjęć: