Grafika dotycząca dotycząca uruchomienia nowego systemu poboru opłaty drogowej
System e-TOLL - Startujemy

W czerwcu 2021 r. uruchomiony zostanie System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej o nazwie e-TOLL. Będzie on działał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod bezpośrednim nadzorem Szefa KAS. System e-TOLL zastąpi dotychczasowy system viaTOLL.

Dla użytkowników zaplanowano okres przejściowy, w którym będą równolegle działać oba systemy. Data wygaszenia sytemu viaTOLL, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o drogach publicznych to 1 lipca 2021 r. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 1073) funkcjonowanie systemu viaTOLL może zostać wydłużone do 30.09.2021 r. Czas trwania okresu przejściowego będzie zależny od daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.

Najważniejsze daty startowe w systemie e-TOLL:

II połowa maja 2021 r. – rozpoczęcie rejestracji użytkowników i pojazdów w systemie e-TOLL
koniec maja 2021 r. – uruchomienie Miejsc Obsługi Klienta w nowej sieci dystrybucji i Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta e-TOLL
I połowa czerwca 2021 r. – rozpoczęcie poboru opłat w systemie e-TOLL

Najważniejsze zmiany dla kierowców:

odejście od technologii radiowej (DSRC) na rzecz technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych (GNSS)
brak konieczności podpisywania umowy, wymagana jedynie rejestracja w IKK, która jest możliwa całkowicie online, bez konieczności udawania się do Miejsc Obsługi Klienta
przekazywanie danych geolokalizacyjnych do sytemu możliwe będzie z wykorzystaniem urządzenia OBU, Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego (ZSL), aplikacji mobilnej e-TOLL PL

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi systemu e-TOLL