11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Jeśli chcesz wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT, możesz to zrobić już dziś.

 

O służbę w małopolskiej Brygadzie może ubiegać się każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

 

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie lub zgłosić swój akces poprzez dedykowaną stronę internetową www.zostanzolnierzem.pl