Drukuj

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu 10 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00  odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie on-line.

 

Treść oryginalnego pisma - zawiadomienie.pdf