Drukuj
Herb powiatu myślenickiego

Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. /piątek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XXXIII sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/233/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garaży
  i dzierżawy nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia poparcia dla mieszkańców Gminy Skawina w sprawie budowy nowej drogi wojewódzkie na terenie Gminy Skawina.

 15. Przedstawienie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach:

 1. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 2. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 3. Wolne wnioski i oświadczenia.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 5. Zakończenie obrad XXXIII sesji.

 

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia