Drukuj
Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

22 kwietnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się w formie online posiedzenie  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  i  Ochrony  Środowiska.

 

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu.

3. Przedstawienie pisma mieszkańców Sułkowic w sprawie planowanej inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4. Zapoznanie się z petycją mieszkańców Gminy Skawina.

5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach  nt. :

     - projektu tunelu w miejscowości Krzyszkowice,

     - programu „Bezpieczne Przejścia dla Pieszych”.

6. Sprawy bieżące.

 

27 kwietnia 2021 roku /wtorek/ o godz. 14.00 odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

3. Informacja nt. ilości wykonanych szczepień na terenie Powiatu Myślenickiego.

4. Sprawy bieżące.

 

29 kwietnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 12.00 w formie online odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  i  Ochrony  Środowiska oraz Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 – 2030.

3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia