Plakat: Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim

 

Loga:  Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

 

Powiat Myślenicki realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

 

Cel główny grantu w zakresie zadania A: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 30 miejsc do ewakuacji mieszkańców tych placówek całodobowych lub czasowego pobytu poza placówką opieki całodobowej zlokalizowanych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 97.

 

Wartość grantu wynosi 498.815 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

 

Okres realizacji grantu: od 02.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

 

Bezpośrednim realizatorem zadania grantowego w imieniu Powiatu Myślenickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.