Sesja Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 22.12.2020

 

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu Myślenickiego praktycznie jednogłośnie przyjęty został nowy budżet Powiatu Myślenickiego na rok 2021. Radni zaplanowali i przyjęli wydatki Powiatu na poziomie ponad 139 000 000 złotych. Najwięcej z tej kwoty trafi na edukacje, przede wszystkim na codzienne funkcjonowanie szkół. Jednak pomimo strat finansowych, spowodowanych między innymi pandemią, Powiat planuje ważne inwestycje. Duże pieniądze zostaną przeznaczone również na infrastrukturę drogową oraz ochronę zdrowia mieszkańców.

 

Od kiedy jestem Starostą staram się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową, a rozwój Powiatu opieram na trzech filarach: konkurencyjnej edukacji dopasowanej do potrzeb rynku pracy, budowaniu nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej i wspieraniu działań prozdrowotnych. Mobilni, dobrze wykształceni i zdrowi mieszkańcy mogą realizować swoje cele i spełniać marzenia

– mówi Starosta Józef Tomal.W tym roku taka właśnie polityka zyskała aprobatę praktycznie całej Rady, bo za przyjęciem budżetu były nie tylko koalicyjne kluby Forum Ziemi Myślenickiej i Wspólnie dla Powiatu, ale również klub Prawa i Sprawiedliwości

 

– dodaje Starosta.

 

Na edukację i oświatę zostanie przeznaczone ponad 37% wszystkich zaplanowanych wydatków.

 

To naturalne, że największą część budżetu przeznaczamy na edukację. Tak samo jest w innych samorządach i wynika po prosu z zadań ustawowych stawianych przed Jednostkami Samorządu Powiatowego jednak sami również podejmujemy istotne decyzje, zmierzające do poprawy warunków nauki i pracy w naszych szkołach. Na przykład w bieżącym roku udało się nam pozyskać ponad pół miliona złotych na sprzęt do zdalnego nauczania, nową pracownię multimedialną oraz wyposażenie pracowni zawodowych. W roku 2021 planujemy między innymi dostosowanie większości szkół do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

 

– tłumaczy odpowiedzialny za edukację Wicestarosta Rafał Kudas.

 

Na utrzymanie i inwestycje drogowe w 2021 roku zaplanowano w budżecie niemal 15,5 mln złotych, z czego ponad 7 milionów – czyli ok. połowa – to środki przeznaczone na inwestycje. W planach jest między innymi przebudowa mostu w Trzemeśni, dróg powiatowych w Myślenicach, Brzezowej, Sieprawiu i w ciągu drogi powiatowej Krzyszkowice – Polanka.
Jak mówi Bolesław Pajka z Zarządu Powiatu:

 

Możliwe, że to nie wszystkie inwestycje drogowe podejmowane przez Powiat w najbliższym czasie. Wiele zależy od tego czy uda się pozyskać dodatkowe środki finansowe bądź wypracować oszczędności. – Powiat zarządza ponad 320 kilometrami dróg, musimy więc planować nie tylko budowę nowej infrastruktury, ale również pamiętać o pieniądzach na utrzymanie dróg np. czyszczenie rowów.

 

Ważnym wydatkiem jest również pomoc społeczna. Ponad 17 milionów złotych, z których 13 milionów to pieniądze na utrzymanie DPS (to ponad 12% zaplanowanych całości wydatków).

 

Niestety w czasach, w których rosną koszty życia rośnie również utrzymanie najbardziej potrzebujących, a tej pomocy nie możemy im odmówić. W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki często pensjonariuszami są osoby starsze, samotne i ciężko chore – taki los może spotkać każdego z nas

– argumentuje Krzysztof Trojan z Zarządu Powiatu.

 

Powiat planuje wesprzeć również myślenicki szpital.

Obecnie w budżecie zaplanowaliśmy milion złotych dla szpitala oraz prawie 300 000 złotych na programy profilaktyki chorób i promocji zdrowia w tematyce tych programów coraz częściej stajemy się wzorem dla innych, co potwierdzają ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia. Poza tym doświadczenie, chociażby poprzedniego roku pokazuje, że szpital ostatecznie zawsze dostaje z Powiatu więcej środków niż jest to pierwotnie planowane. Pozwala na to generowanie oszczędności w ramach innych wydatków

 

– opowiada Andrzej Pułka.

 

2021 rok ma być w Powiecie Myślenickim rokiem deficytowym. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ponad 10 milionów złotych. Jednak jak tłumaczy Starosta sytuacja taka nie wpływa w znaczący sposób na zadłużenie Powiatu – przede wszystkim większość deficytu pokryjemy m.in. z nadwyżki z lat poprzednich, po drugie przez lata rozwoju nie musieliśmy się zadłużać jak np. Gmina Myślenice, dzięki czemu możemy liczyć na kredyt na bardzo dobrych warunkach. Poza tym możliwe, że pomimo planowania deficytu wcale do niego nie dojdzie. Publiczne pieniądze należy traktować z szacunkiem – w końcu to pieniądze mieszkańców.