Doktor Paweł Ślęczka wyróżniony Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Podczas uroczystej części sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 22 grudnia Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” wyróżniono Pana Pawła Ślęczkę - doktora nauk medycznych, specjalistę z zakresu ortopedii i traumatologii, Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

 

Nominację doktora Pawła Ślęczki do Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego" wskazał Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusza Żaba wygłaszając Laudację na cześć Laureata, podkreślił:

 

Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” przyznano Panu doktorowi Pawłowi Ślęczce w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego, osiągnięć zawodowych i wieloletniego wkładu pracy w rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Dokonania zawodowe doktora Pawła Ślęczki, autorytet medyczny i uznanie w środowisku medycznym promują markę Powiatu Myślenickiego.

 

Podczas uroczystego wręczenia nagrody, sam laureat nie krył ogromnego wzruszenia.

 

Serdecznie dziękuję Radzie Powiatu Myślenickiego za to wyróżnienie, które przyjmuję również jako wyraz uznania dla zespołu medycznego, doświadczonych lekarzy i pielęgniarek z którymi współpracuję na co dzień. Chcę także podkreślić, że nie byłoby mojego sukcesu bez Państwa pracy, pomocy dla mnie i całej jednostki szpitala. Mój sukces to również zasługa Dyrektora Adama Stycznia, który kieruje naszą pracą – a ja ją tylko wykonuję i przez to spełniam swoje marzenia. Mam też dwie prośby do Państwa: wspierajcie mnie i nasz szpital dalej – abyśmy mogli każdego roku pomagać większej liczbie pacjentów oraz proszę, aby zachęcali Państwo do szczepień – ponieważ bez szczepionki, nie wyjdziemy z tego kryzysu

 

– powiedział Laureat doktor Paweł Ślęczka.

 

Doktor Paweł Ślęczka jest wybitnym specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu. W środowisku lekarskim jest niekwestionowanym autorytetem i wzorem etycznym. Swoją pracę i karierę zawodową związał od ponad 22 lat z myślenickim szpitalem. Liczymy na Pana dalszą pracę w naszej placówce w Myślenicach choć wiemy o tym, że wiele placówek w Polsce i w Europie ubiega się o Pana. Niech Pana praca służy mieszkańcom naszego Powiatu jak najdłużej. Pana wzruszenie świadczy o tym, że ta nagroda jest ważna dla Pana i cieszę się, że tak ją Pan odbiera.

 

-podkreślił Józef Tomal Starosta Myślenicki podczas uroczystości.

 

Akt nadania Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” oraz Medal Honorowy wręczyli Laueratowi: Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego oraz Józef Tomal Starosta Myślenicki.

 

Uroczystości, która odbyła się na sali obrad myślenickiego starostwa, uświetnili swoją obecnością: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego: Maciej Ostrowski, Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki, Członkowie Zarządu Powiatu Myślenickiego, Radni Powiatu Myślenickiego, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Mieczysław Kęsek Sekretarz Powiatu, Adam Styczeń Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach.

 

Notka biograficzna: dr n. med. Paweł Ślęczka

 

Galeria zdjęć