Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 14 grudnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00, odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu.

  3. Zapoznanie się z wnioskami i opiniami do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok złożonymi przez poszczególne komisje.

  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

  5. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia