Ryszard Grzesiak
Halina Kustosz-Miśko
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich - Główny specjalista
Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 5
Telefon: 123 727 655