Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2020/2021

 

DRODZY ABSOLWENCI

KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl

 

Od 11 maja 2020 r. oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych będzie ogólnie dostępna dla wszystkich uczniów zainteresowanych nauką w naszych szkołach, bez konieczności logowania do systemu Vedukacja.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2020/2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (oddziałów prowadzących szkolenie sportowe)  

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Złożenie wraz dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej oddział sportowy, w którym dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej – dyrektor szkoły określa szczegółowy termin prób sprawności fizycznej

od 15 do 22 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie)

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 13 do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

do godz. 14.00

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!

Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie Podanie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

Aby ułatwić Wam wybór dalszej drogi edukacyjnej przygotowaliśmy, w formie elektronicznej, folder z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat, który przesłaliśmy do dyrektorów szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji, z prośbą o udostępnienie go uczniom klas ósmych.

Folder informacyjny zawierający ofertę kształcenia na rok szkolny 2020/2021 branżowych szkół I stopnia, techników oraz liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat dostępny jest również tutaj:

https://www.myslenicki.pl/wcag/dokumenty/edukacja/szkoly/Poradnik.pdf

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 udziela
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.

Instrukcja 6 kroków dla kandydatów, których konto zakłada macierzysta szkoła podstawowa

Instrukcja 6 kroków dla kandydatów, którzy sami zakładają konto

Myślenice, 25 maja 2020 r.